Kleine Grote Denkers inspireren en verwonderen

De Kleine Grote Denker in ieder kind naar boven halen, door ze te verwonderen met inspirerende lessen filosofie. Dat is onze passie! Filosoferen met kinderen resulteert in meer tolerantie naar elkaar, een beter kritisch en creatief denkvermogen en bovenal in kinderen die zich verwonderd voelen door hun eigen en elkaars gedachten. Interesse? Wij vertellen graag meer.

denkers

Waarom filosofielessen op de basisschool belangrijk zijn

We willen onze kinderen zo goed mogelijk klaarstomen voor de wereld van morgen. Deze plicht dragen we met z’n allen. Daarom denken we goed na over wat we onze kinderen willen leren op onze basisscholen. Hiervoor hebben we vaardigheden opgesteld, waarvan we denken dat kinderen deze in de toekomst nodig gaan hebben (21st century skills). Kritisch en creatief denken zijn hier voorbeelden van, waarbij filosofie onmisbaar is. Filosofie daagt kinderen uit om de juiste vragen te stellen, verder te kijken dan hun neus lang is en laat kinderen beseffen dat de wereld niet zwart-wit is. Omdat er in de filosofie geen goede of foute antwoorden bestaan, worden kinderen gestimuleerd om een eigen perspectief te ontwikkelen en kunnen ze hier in alle vrijheid hun eigenheid en creativiteit in kwijt. Daarnaast leren ze beter te verwoorden wat ze denken, goed naar elkaar te luisteren en meer begrip voor elkaar te hebben. Door deze vaardigheden wordt een kind toleranter en krijgt het meer vertrouwen in zijn of haar eigen gedachten. Dit geeft de kinderen een boost in persoonlijke ontwikkeling en zal hen helpen met het avontuur om uit te groeien tot een sterk individu in de 21e eeuw.

“Leer kinderen hoe te denken, niet wat te denken.”

- Margaret Mead -

rijtje kinderen
kindlinks

In gesprek met
Kilian & Ruud

Vanaf de eerste dag van onze studie filosofie heeft het ons verwonderd en ons leven verrijkt. Dit, gecombineerd met een passie voor onderwijs en kinderen, heeft geleid tot Kleine Grote Denkers, waarmee we filosofielessen verzorgen op de basisschool. Dat klinkt allemaal leuk, maar wie zijn wij eigenlijk? En waarom doen wij dit? We vertellen het graag.

In gesprek met
kinderen

Wij ontwikkelden voor de bovenbouw van de basisschool een leuk en praktisch lespakket. Bruikbaar, laagdrempelig en met onderwerpen gerelateerd aan de belevingswereld van kinderen. Wij zorgen als gespreksleiders voor een vertrouwde omgeving, waarin we op speelse en interactieve wijze de juiste sfeer creëren voor een vrije discussie.

In gesprek met
leerkrachten

Naast dat filosofie voor kinderen een verrijking is, is dit voor leerkrachten natuurlijk net zo! Daarom hebben wij een interactieve workshop voor leerkrachten ontwikkeld, waarbij we samen op zoek gaan naar hoe leerkrachten filosofie kunnen gebruiken in hun lessen en hoe het hen in hun eigen leven kan verrijken. Leuk voor de jaarlijkse studiedag!

kind rechts

Kleine Grote Denkers

© 2019 | Kleine Grote Denkers

Adresgegevens

Kleine Grote Denkers
Couwaelstraat 46
3034 PD Rotterdam

Contactgegevens

T Kilian Schaap - 06 46 73 60 77
T Ruud Verbraak - 06 57 58 84 07
E contact@kleinegrotedenkers.nl