In gesprek met kinderen

Voor kinderen in de bovenbouw van basisscholen hebben wij een praktisch lespakket ontwikkeld. Onze lessen zijn bruikbaar en laagdrempelig, waarbij de gekozen onderwerpen te relateren zijn aan de belevingswereld van de kinderen. Als gespreksleiders zorgen wij voor een vertrouwde omgeving, waarin we op speelse en interactieve wijze de juiste sfeer creëren voor een vrije discussie.

lespakketten van de denkers

Waarom filosoferen met kinderen?

Kinderen hebben prachtige gedachten. Dit komt alleen niet altijd even goed tot uiting. Ons schoolsysteem is vooral ingericht om kinderen de juiste antwoorden te laten geven, in plaats van eigen of nieuwe antwoorden. Bij filosofie komen deze prachtige gedachten wel tot hun recht, omdat er geen goede of foute antwoorden bestaan tijdens het filosoferen. Er wordt kinderen alleen gevraagd om uit te leggen waarom ze iets denken. Hierdoor leren ze kritisch te zijn op de gedachten van henzelf en anderen, goed te luisteren naar elkaar en hun eigen gedachten beter te formuleren. Dit resulteert in meer tolerantie naar elkaar, beter kritisch denkvermogen, beter creatief denkvermogen en bovenal in kinderen die zich verwonderd zullen voelen door eigen en elkaars gedachten! En hier willen we zo vroeg mogelijk mee beginnen, op de basisschool!

tekstwolk

"In het schooljaar 2015-2016 zijn Ruud Verbraak en Kilian Schaap op KPO Basisschool Lavoor geweest om filosofielessen te geven in de voltijd hoogbegaafdheidsgroepen (groep 6 t/m 8) en in groep 8 op Lavoor Morelberg. Voor zowel hoogbegaafdheidsgroepen als reguliere groepen kan filosoferen een goede aanvulling zijn op het lesprogramma.

De kinderen hebben geleerd wat filosofie is, waarom er gefilosofeerd wordt en open te staan voor ideeën en vraagstukken van andere kinderen. Aan de hand van realistische vraagstukken hebben de kinderen gefilosofeerd in kringvorm en/of in kleine groepjes. Er werd gebruik gemaakt van activerende werkvormen zodat de kinderen allemaal de gelegenheid hadden aan te haken bij de les.

De kinderen waren enorm enthousiast en deden super goed mee. Ze vonden het heerlijk om te filosoferen en elkaars meningen te horen en deze te bediscussiëren. We zijn erg tevreden over de samenwerking met Ruud en Kilian en gaan hier zeker een vervolg aan geven. Filosoferen met kleine grote denkers is top!"

Vera Martens

HBG coördinator | KPO basisschool Lavoor, Roosendaal

Hoe doen wij dit?

Om filosofie meer onder de aandacht te brengen op basisscholen hebben wij een speciaal lespakket ontwikkeld voor de bovenbouw. Deze lessen komen wij zelf geven op school. Omdat onze missie - meer filosofie in het basisonderwijs - verder reikt dan het geven van onze eigen lessen, krijgt de klas de 'Wat denk jij?' flip-over cadeau, zodat de leerkracht na onze komst filosofie gemakkelijker kan verwerken in het wekelijkse lesprogramma.

In deze lessen worden de filosofische onderwerpen zo laagdrempelig en bruikbaar mogelijk gemaakt, door ze te relateren aan de belevingswereld van de kinderen. Alle onderwerpen worden besproken met voorbeelden uit de klas, het schoolplein, hobby’s, familie etc.

De lessen duren ongeveer een uur en worden gegeven met onze zelfontwikkelde Verwondermethode. Met deze methode wordt het eerste deel van de les gebruikt om de kinderen te ‘ontkaderen’, om vervolgens vanuit hier vrij te kunnen denken, om in het laatste deel tot nieuwe inzichten te komen en zich verwonderd te voelen. In dit proces treden wij op als ‘Socratische’ gespreksleiders, wat inhoudt dat we de kinderen door middel van prikkelende vragen interessante denkrichtingen opsturen.

wolkje_rijk
kleine denker

Wat houdt het lespakket in?

In ons lespakket zitten vijf lessen, waarvan wij er vier zelf komen geven. Om docenten op weg te helpen om vaker en leuker met de kinderen te filosoferen, laten we de vijfde les op school als hulpmiddel achter, samen met de 'Wat denk jij?' flip-over en onze handleiding ‘Filosoferen met kinderen’.

De lessen gaan over identiteit, de mens, rijkdom en ethiek. In elke les worden samenwerkingsvormen en spellen gebruikt, om zo op een speelse en interactieve wijze samen op filosofisch avontuur te gaan.

De investering voor dit pakket is 395 euro exclusief btw. Bij vijf pakketten of meer ontvangt u een korting van 50 euro per pakket.

Kleine Grote Denkers

© 2019 | Kleine Grote Denkers

Adresgegevens

Kleine Grote Denkers
Couwaelstraat 46
3034 PD Rotterdam

Contactgegevens

T Kilian Schaap - 06 46 73 60 77
T Ruud Verbraak - 06 57 58 84 07
E contact@kleinegrotedenkers.nl