Filosofie lesmateriaal

Ons lesmateriaal is uniek om twee redenen. Allereerst omdat we geen gebruik maken van een lineaire methode of boek. Bij ons staan onze eigen filosofiespellen centraal bij elke les en kunnen de lessen te allen tijde en in elke volgorde gegeven worden in heel de bovenbouw. Ten tweede omdat we filosofie niet zien als doel of vak op zich, maar als een manier om over belangrijke zaken te kunnen nadenken en praten. We filosoferen niet over ‘vage onderwerpen’, maar over relevante onderwerpen die beschreven staan in de ‘grote opdrachten’ van Curriculum.nu.

lespakketten van de denkers
tekstwolk

"Het lesmateriaal van Kleine Grote Denkers ziet er verzorgd uit en zet kinderen op een speelse manier aan tot het verder denken dan hun neus lang is. Door de coöperatieve indeling van het lesmateriaal ontstaan er bij een juiste begeleiding van de leerkracht ook vaak mooie en interessante discussies tussen leerlingen, waarin met enige regelmaat zelfs verrassende standpunten en zienswijzen naar boven komen."

Guido Putter

Leerkracht en Digi-Coach | OBS de Regenboog, Oudenbosch

De gedachte achter ons lesmateriaal

Wij willen leerkrachten in staat stellen om zelf te filosoferen met de klas. Na 3 jaar in intensief contact te staan met leerkrachten in het basisonderwijs, hebben we lesmateriaal ontwikkeld dat rekening houdt met de volgende drie obstakels die leerkrachten ervaren bij het geven van filosofie:

1. Filosoferen in de klas blijft vaak bij een klassikaal gesprek, misschien een tekening of een debat hier en daar. Dit is natuurlijk al goed, maar niet alle leerlingen worden geactiveerd in een plenaire setting. Er is dus een behoefte aan leuke werkvormen waarmee gefilosofeerd kan worden. Hiervoor hebben wij drie bordspellen bedacht, waarmee kinderen in groepjes van ongeveer vier de lessen als het ware kunnen ‘spelen’. Deze bordspellen zijn eigenlijk universele werkvormen, waar allerlei verschillende lessen op gespeeld kunnen worden.

2. Daarnaast merkten we dat het belangrijk is dat filosoferen er niet 'bij komt'. Om deze reden baseren we al onze thema’s op curriculum.nu leerdoelen: daarom komt filosofie er niet bij, maar is het bijvoorbeeld een vervanging van een les burgerschap, iets wat hoe dan ook in het onderwijsprogramma verwerkt zal moeten worden. Daarnaast leveren wij de lessen kant-en-klaar en concreet aan, zodat de leerkracht zich nauwelijks hoeft voor te bereiden en een les binnen 45 minuten opgestart en afgesloten is. Ten slotte kan de leerkracht zelf bepalen wanneer en in welke volgorde de lessen worden gegeven, er zit namelijk geen lineaire structuur in de lessen en de onderwerpen blijven relevant.

3. Wat we wel hebben gemerkt is dat precies de goede, prikkelende vragen stellen best moeilijk is. Je hebt namelijk ietwat achtergrondkennis nodig van een onderwerp, om een gesprek te sturen naar de interessante discussiepunten. Daar zijn wij onderhand wel goed in geworden, en dat is ook precies de toegevoegde waarde die we blijven leveren. Bij elke les hoort een leskaart, waarin de leerdoelen en relevantie van Curriculum.nu staan en de daaruit volgende interessante (filosofische) discussiepunten. Daarbij krijg je een tijdspad met precies de vragen die je kan stellen aan de kinderen om een filosofische discussie los te maken. Ten slotte staan er wat handige tips en trucs in waar je op kan letten tijdens een filosofieles, bijvoorbeeld dat je er op let dat alle antwoorden goed zijn, als je maar uitlegt waarom je dat denkt.

tekstwolk

"In het schooljaar 2015-2016 zijn Ruud Verbraak en Kilian Schaap op KPO Basisschool Lavoor geweest om filosofielessen te geven in de voltijd hoogbegaafdheidsgroepen (groep 6 t/m 8) en in groep 8 op Lavoor Morelberg. Voor zowel hoogbegaafdheidsgroepen als reguliere groepen kan filosoferen een goede aanvulling zijn op het lesprogramma.

De kinderen hebben geleerd wat filosofie is, waarom er gefilosofeerd wordt en open te staan voor ideeën en vraagstukken van andere kinderen. Aan de hand van realistische vraagstukken hebben de kinderen gefilosofeerd in kringvorm en/of in kleine groepjes. Er werd gebruik gemaakt van activerende werkvormen zodat de kinderen allemaal de gelegenheid hadden aan te haken bij de les.

De kinderen waren enorm enthousiast en deden super goed mee. Ze vonden het heerlijk om te filosoferen en elkaars meningen te horen en deze te bediscussiëren. We zijn erg tevreden over de samenwerking met Ruud en Kilian en gaan hier zeker een vervolg aan geven. Filosoferen met kleine grote denkers is top!"

Vera Martens

HBG coördinator | KPO basisschool Lavoor, Roosendaal

Het resultaat van filosoferen met kinderen

Denkvaardigheden | Kleine Grote Denkers

Denkvaardigheden

Filosoferen is eigenlijk oefenen met nadenken. Hierdoor raakt het altijd creatief en kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Daarnaast wordt door de vorm waarin we filosoferen (veel in kleine groepjes met spellen) ook gewerkt aan samenwerken en communiceren. En omdat we al onze thema’s baseren op de grote opdrachten van Curriculum.nu (technologisch burgerschap of vrijheid en gelijkheid bijv.), raken we ook sociale/culturele vaardigheden en mediawijsheid.

Scholen zijn verplicht aan burgerschapsvorming te doen. Dit is erop gericht kinderen te ontwikkelen tot participerende burgers die vanuit hun eigen waarden en normen samen kunnen leven in een maatschappij waar ruimte is voor diverse opvattingen. Dit is in de kern waar onze filosofielessen aan bijdragen: ontwikkeling van eigen normen en waarden en door te filosoferen hier de woorden voor vinden. Leren over vrijheid, gelijkheid, duurzaamheid, geloof, democratie etc. Door zaken van verschillende kanten te leren bekijken en te leren waarom anderen hier anders over denken, worden kinderen toleranter naar elkaar. Onze basisregel in de filosofielessen luidt dan ook: alle antwoorden zijn goed, als je maar uitlegt waarom.

Tolerantie | Kleine Grote Denkers

Tolerantie

Zelfvertrouwen | Kleine Grote Denkers

Zelfvertrouwen

Daarnaast daagt filosofie kinderen uit om de juiste vragen te stellen, verder te kijken dan hun neus lang is en laat kinderen beseffen dat de wereld niet zwart-wit is. Omdat er in de filosofie geen goede of foute antwoorden bestaan, worden kinderen gestimuleerd om een eigen perspectief te ontwikkelen en kunnen ze hier in alle vrijheid hun eigenheid en creativiteit in kwijt. Ze leren beter te verwoorden wat ze denken, goed naar elkaar te luisteren en meer begrip voor elkaar te hebben. Door deze vaardigheden krijgen kinderen meer vertrouwen in hun eigen gedachten. Dit geeft hen een boost in persoonlijke ontwikkeling en zal hen helpen met het avontuur om uit te groeien tot een sterk individu in de 21e eeuw.

tekstwolk

"Afgelopen schooljaar zijn er op de Klimroos lessen filosofie gegeven, onder andere in de groepen 8. Ik heb deze lessen ervaren als erg leuk en zinvol. Ik sta nu voor het vierde jaar in groep 8 en heb in de loop van de jaren gemerkt dat de kinderen het erg fijn vinden om over 'dingen' te praten. Vooral bij de zaakvakken kunnen we nogal eens uitweiden.

In de lessen die zijn gegeven werden ook verschillende thema’s aangeboden. De ene groep praatte makkelijker dan de andere. De kinderen werden door Kilian en Ruud goed gestimuleerd om na te denken over de onderwerpen. Het waren ook onderwerpen die de kinderen aanspraken, die dicht bij de belevingswereld van de kinderen stonden. Ik kijk al weer uit naar de volgende lessencyclus!"

Caroline van Poucke

Leerkracht groep 8 | OBS De Klimroos, Roosendaal
wolkje_rijk
kleine denker

Wat houdt het lesmateriaal in?

Als basisschool koop je eenmalig het recht om ons lesmateriaal te mogen gebruiken. De prijs is afhankelijk van de grootte van de bovenbouw van de school. Wanneer je dit hebt gedaan, ontvang je van ons de bordspellen voor de filosofielessen en leggen we uit hoe je deze moet gebruiken.

Een paar keer per jaar komen we nieuwe filosofielessen brengen, bestaande uit spullen die je nodig hebt om de spellen te spelen en per les een leskaart voor de leerkracht om de filosofieles te kunnen begeleiden.

aapje lesmateriaal Kleine Grote Denkers

Hoe ons lesmateriaal er exact uitziet, wat je verder allemaal van ons krijgt en alle anderen vragen lichten wij graag toe in een gesprek bij jullie op locatie. Tot snel!

Kleine Grote Denkers

© 2020 | Kleine Grote Denkers

Adresgegevens

Kleine Grote Denkers
Couwaelstraat 46
3034 PD Rotterdam

Contactgegevens

T Kilian Schaap - 06 46 73 60 77
T Ruud Verbraak - 06 57 58 84 07
E contact@kleinegrotedenkers.nl

 

KvK 70958890